Bác sĩ

PGS. TS. Giảng viên cao cấp Trần Hữu Bình

Thầy thuốc nhân dân. Bác sĩ đầu ngành chuyên khoa Tâm thần. Nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần trường Đại học Y Hà Nội.

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 250.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 250.000 ₫

PGS. TS. Bác sĩ CK II Trần Nguyễn Ngọc

Bác sĩ chuyên ngành Tâm thần

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 250.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 250.000 ₫

Thạc sĩ. Bác sĩ nội trú Nguyễn Minh Quyết

Bác sĩ chuyên ngành Tâm thần

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 150.000 ₫
TƯ VẤN TÂM LÝ TRỊ LIỆU 300.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 150.000 ₫

Thạc sĩ. Bác sĩ nội trú Trịnh Trọng Tuấn

Bác sĩ chuyên ngành Tâm thần

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 150.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 150.000 ₫

Thạc sĩ. Bác sĩ nội trú Phạm Thành Luân

Bác sĩ chuyên ngành Tâm thần

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 150.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 150.000 ₫

Thạc sĩ. Bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Hải

Bác sĩ chuyên ngành tâm thần

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 150.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 150.000 ₫

Lịch Khám

Chọn thời gian và đặt
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TIẾP 150.000 ₫
KHÁM, ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỪ XA 150.000 ₫
TƯ VẤN TÂM LÝ TRỊ LIỆU 300.000 ₫
Đặt lịch khám
zalo
0983.188.689
0866.188.689